23
msg life Slovakia » Naše produkty » msg.Migration Archive
msg.Migration Archive - archivácia zmluvných dát

msg.Migration Archive

Archivácia historických zmluvných a periférnych dát

Naše riešenie msg.Migration Archive nákladovo efektívne archivuje historické zmluvné a periférne dáta po migrácii. Výstupy je možné spracovať rýchlo a štruktúrovane podľa právnych požiadaviek.

Softvér znižuje množstvo zdrojových údajov pre všetky poistné kmene a dátové objemy. Redundantné dáta sa eliminujú už počas načítania. To šetrí miesto na pevnom disku a značne zvyšuje rýchlosť čítania. Okrem toho môžu byť zmluvné dáta prepojené s inými relevantnými dátami. Prostredníctvom tejto funkcie eliminujete náklady na priame priraďovanie dát.

S najväčším portfóliom riešení pre poisťovateľov
si zabezpečíte budúcnosť na trhu.

Features

Náš výkonný systém je vhodný pre historické dáta zo všetkých poistných segmentov. Popri životnom poistení sa veľmi úspešne využíva aj v oblasti neživotného a súkromného zdravotného poistenia.

Štandardný softvér

Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

Kompletne integrovateľné

Náš systém môže fungovať ako samostatné riešenie, ale môže byť taktiež integrovaný ako súčasť systému správy poistného kmeňa.

Flexibilný dizajn produktu

Softvér sa dá jednoducho integrovať do existujúcich aplikačných riešení. Flexibilita pri integrácii systému a preddefinované štandardné rozhrania zaručujú rýchle nasadenie do produkcie.

Pripravené pre cloud/SaaS

Softvérové riešenie je dostupné aj prostredníctvom privátneho cloudu. Úroveň služieb, vrátane flexibilných finančných a platobných modelov, možno prispôsobiť individuálnym potrebám zákazníka.

Štandardný softvér

Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

Architektúra systému je servisne orientovaná a zodpovedá najnovšej úrovni technológií
Kompletne integrovateľné

Náš systém môže fungovať ako samostatné riešenie, ale môže byť taktiež integrovaný ako súčasť systému správy poistného kmeňa.

Vysoko flexibilná integračná architektúra
Flexibilný dizajn produktu

Softvér sa dá jednoducho integrovať do existujúcich aplikačných riešení. Flexibilita pri integrácii systému a preddefinované štandardné rozhrania zaručujú rýchle nasadenie do produkcie.

Softvérové riešenie pre Cloud/SaaS
Pripravené pre cloud/SaaS

Softvérové riešenie je dostupné aj prostredníctvom privátneho cloudu. Úroveň služieb, vrátane flexibilných finančných a platobných modelov, možno prispôsobiť individuálnym potrebám zákazníka.

Ďalšie projekty

Odoberaj informácie o nových pracovných ponukách