23
msg.PMQ - Flexibilný vývoj software produktov

msg.PMQ

Flexibilný vývoj softvérových produktov z jednej ruky

Ako poisťovateľ a poskytovateľ finančných služieb môžete spravovať svoje produkty centrálne a flexibilne pomocou nášho špičkového systému na správu produktov msg.PM Quattro (msg.PMQ).

Riešenie umožňuje štíhly vývoj a vysoko efektívnu správu vašich produktov. Jednotlivé pravidlá a algoritmy sú centrálne definované pre všetky produktové línie a rady. Fungujú identicky na všetkých nasadených platformách, ktoré si ich vyžadujú. Navyše balík msg.PMQ Product Suite ponúka rôzne špecializované nástroje pre testovanie a simuláciu, ako aj na rýchle vytváranie produktových variantov, ktoré dopĺňajú oblasť nasadenia.

S najväčším portfóliom riešení pre poisťovateľov
si zabezpečíte budúcnosť na trhu.

Features

Spĺňajte požiadavky trhu rýchlo a flexibilne vďaka smg.PMQ. Naše pokročilé IT riešenie orientované na budúcnosť zabezpečuje krátku dobu uvedenia produktov na trh a špičkovú kvalitu.

Štandardný softvér s možnosťou pravidelnej aktualizácie

Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti. Profitujte vďaka pravidelným aktualizáciám verzií za výhodné ceny z centrálneho vývoja.

Pripravené pre cloud/SaaS

Softvérové riešenie je dostupné aj prostredníctvom privátneho cloudu. Úroveň služieb, vrátane flexibilných finančných a platobných modelov, možno prispôsobiť individuálnym potrebám zákazníka.

Jednoduchá integrácia prostredníctvom štandardizovaných rozhraní

Softvér sa dá jednoducho integrovať do existujúcich aplikačných riešení. Flexibilita pri integrácii systému a preddefinované štandardné rozhrania zaručujú rýchle nasadenie do produkcie.

Vysoký stupeň prípravy a automatizácie

Integrácia msg.PMQ do systémov správy umožňuje vysoký stupeň automatizácie všetkých obchodných procesov, pretože tieto sú priamo riadené produktom. Všetky procesy prebiehajú optimálne a cielene.

Krátka doba uvedenia na trh

Vysoký stupeň flexibility produktov a možnosť opätovného použitia riešenia zaručujú krátku dobu uvedenia na trh a tým aj konkurencieschopnosť. To všetko vďaka efektívnemu vývojovému prostrediu.

Štandardný softvér s možnosťou pravidelnej aktualizácie

Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti. Profitujte vďaka pravidelným aktualizáciám verzií za výhodné ceny z centrálneho vývoja.

Softvérové riešenie pre Cloud/SaaS
Pripravené pre cloud/SaaS

Softvérové riešenie je dostupné aj prostredníctvom privátneho cloudu. Úroveň služieb, vrátane flexibilných finančných a platobných modelov, možno prispôsobiť individuálnym potrebám zákazníka.

Vysoko flexibilná integračná architektúra
Jednoduchá integrácia prostredníctvom štandardizovaných rozhraní

Softvér sa dá jednoducho integrovať do existujúcich aplikačných riešení. Flexibilita pri integrácii systému a preddefinované štandardné rozhrania zaručujú rýchle nasadenie do produkcie.

Vysoký stupeň automatizácie všetkých obchodných procesov
Vysoký stupeň prípravy a automatizácie

Integrácia msg.PMQ do systémov správy umožňuje vysoký stupeň automatizácie všetkých obchodných procesov, pretože tieto sú priamo riadené produktom. Všetky procesy prebiehajú optimálne a cielene.

Flexibilné prevádzkové modely Time-to-Market
Krátka doba uvedenia na trh

Vysoký stupeň flexibility produktov a možnosť opätovného použitia riešenia zaručujú krátku dobu uvedenia na trh a tým aj konkurencieschopnosť. To všetko vďaka efektívnemu vývojovému prostrediu.

Ďalšie projekty

Odoberaj informácie o nových pracovných ponukách