23
msg.Office - správa dokumentov

msg.Office

Digitálne riadenie podnikových procesov a správa dokumentov

Náš efektívny štandardný produkt ponúka plne digitalizovaný manažment podnikových procesov a správy dokumentov. Jeho výhoda spočíva v efektívnej, prakticky bezpapierovej administratívnej práci.

Riešenie môže byť použité ako inteligentný Front-office spolu so širokou škálou systémov archivácie a správy dokumentov. msg.Office je možné bez problémov použiť aj v kombinácii s príslušným softvérom na riadenie podniku. Minimalizujte manuálnu administratívu pomocou nášho systému a uvoľnite dodatočné kapacity pre ďalšie úlohy.

S najväčším portfóliom riešení pre poisťovateľov
si zabezpečíte budúcnosť na trhu.

Features

Softvérové riešenie msg.Office je dostupné kompletne alebo ako balík služieb prostredníctvom privátneho cloudu.

Štandardný softvér

Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie zabezpečuje maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

Vysoký stupeň prípravy a automatizácie

Vysoký stupeň automatizácie všetkých podnikových procesov prináša jasnú výhodu v každodennej administratívnej práci.

Vysoko flexibilná integračná architektúra

Softvér sa dá jednoducho integrovať do existujúcich aplikačných riešení. Flexibilita pri integrácii systému a preddefinované štandardné rozhrania zaručujú rýchle nasadenie do produkcie.

Pripravené pre cloud/SaaS

Softvérové riešenie je dostupné aj prostredníctvom privátneho cloudu. Úroveň služieb, vrátane flexibilných finančných a platobných modelov, možno prispôsobiť individuálnym potrebám zákazníka.

Štandardný softvér

Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie zabezpečuje maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

Vysoký stupeň automatizácie všetkých obchodných procesov
Vysoký stupeň prípravy a automatizácie

Vysoký stupeň automatizácie všetkých podnikových procesov prináša jasnú výhodu v každodennej administratívnej práci.

Vysoko flexibilná integračná architektúra
Vysoko flexibilná integračná architektúra

Softvér sa dá jednoducho integrovať do existujúcich aplikačných riešení. Flexibilita pri integrácii systému a preddefinované štandardné rozhrania zaručujú rýchle nasadenie do produkcie.

Softvérové riešenie pre Cloud/SaaS
Pripravené pre cloud/SaaS

Softvérové riešenie je dostupné aj prostredníctvom privátneho cloudu. Úroveň služieb, vrátane flexibilných finančných a platobných modelov, možno prispôsobiť individuálnym potrebám zákazníka.

Ďalšie projekty

Odoberaj informácie o nových pracovných ponukách