23
msg life Slovakia » Naše produkty » msg.Commission
msg.Commission - správa obchodných štruktúr

msg.Commission

Riešenie pre riadenie a správu obchodných štruktúr

Náš efektívny systém riadenia provízií a predaja msg.Commission pomáha efektívne prevádzkovať komplexné obchodné organizácie.

Riešenie je vhodné pre veľké obchodné organizácie, ale aj medzinárodné poisťovacie a finančné koncerny. Podporuje viac sprostredkovateľských spoločností s neobmedzeným počtom paralelných produktových radov. Softvér umožňuje efektívnu správu a fakturáciu subsprostredkovateľov. Okrem toho poskytuje inovatívne modely provízií, ktoré umožňujú štruktúrovať produktové balíky podľa vlastného uváženia.

S najväčším portfóliom riešení pre poisťovateľov si zabezpečíte budúcnosť na trhu.

S najväčším portfóliom riešení pre poisťovateľov
si zabezpečíte budúcnosť na trhu.

Features

Zjednodušte správu komplexných obchodných organizácií pomocou nášho vysokovýkonného komponentu msg.Commission.

Štandardný softvér

Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

Správa obchodných jednotiek a províznych podmienok

Softvér podporuje prerozdelenie sprostredkovateľov alebo organizačných štruktúr. Sprostredkovateľské podmienky je možné nastaviť individuálne pre jednotlivých sprostredkovateľov.

Flexibilný dizajn produktu

Systém môže byť rýchlo a s nízkymi nákladmi implementovaný vďaka štandardizovanému procesu prispôsobovania sa požiadavkám zákazníka.

Automatizácia procesu

Vysoký stupeň automatizácie všetkých obchodných procesov prináša jasnú výhodu v každodennej administratívnej práci.

Subkomponent riadenia sprostredkovateľov

Samostatný komponent umožňuje správu a opätovné použitie dohôd o sprostredkovateľských províziách. Preddefinované provízne zmluvy tak môžu byť pridelené skupine sprostredkovateľov, ako aj jednotlivým sprostredkovateľom.

Vizualizácia organizačných štruktúr

Riešenie umožňuje zobraziť ľubovoľný počet hierarchií. Štruktúra predaja je prezentovaná komplexne.

Štandardný softvér

Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

Softvér podporuje prerozdelenie sprostredkovateľov alebo organizačných štruktúr
Správa obchodných jednotiek a províznych podmienok

Softvér podporuje prerozdelenie sprostredkovateľov alebo organizačných štruktúr. Sprostredkovateľské podmienky je možné nastaviť individuálne pre jednotlivých sprostredkovateľov.

Vysoko flexibilná integračná architektúra
Flexibilný dizajn produktu

Systém môže byť rýchlo a s nízkymi nákladmi implementovaný vďaka štandardizovanému procesu prispôsobovania sa požiadavkám zákazníka.

Vysoký stupeň automatizácie všetkých obchodných procesov
Automatizácia procesu

Vysoký stupeň automatizácie všetkých obchodných procesov prináša jasnú výhodu v každodennej administratívnej práci.

Podporuje výpočet provízií všetkých produktov, štruktúr a typov provízií
Subkomponent riadenia sprostredkovateľov

Samostatný komponent umožňuje správu a opätovné použitie dohôd o sprostredkovateľských províziách. Preddefinované provízne zmluvy tak môžu byť pridelené skupine sprostredkovateľov, ako aj jednotlivým sprostredkovateľom.

Softvér podporuje prerozdelenie sprostredkovateľov alebo organizačných štruktúr
Vizualizácia organizačných štruktúr

Riešenie umožňuje zobraziť ľubovoľný počet hierarchií. Štruktúra predaja je prezentovaná komplexne.

Ďalšie projekty

Odoberaj informácie o nových pracovných ponukách