23
msg life Slovakia » Naše produkty » msg.Business Partner

msg.Business Partner

Výkonná správa fyzických a právnických osôb

msg.Business Partner ponúka vašej spoločnsti efektívne spravovanie fyzických a právnických osôb.

Náš softvér poskytuje komplexný prehľad o vašich obchodných vzťahoch. Vedie všeobecné informácie o partneroch, adresy a bankové údaje. Centrálne je možné ukladať údaje týkajúce sa totožnosti, cudzie kľúče, obchodné vzťahy, partnerské skupiny a partnerské vzťahy. Systém tiež podporuje overovanie adries a bankových údajov a vedenie kompletnej histórie vašich údajov.

Optimalizujte svoju administratívnu prácu udržateľne s naším riešením. Využite výhody centralizovanej správy vašich obchodných údajov so službou msg.Business Partner.

S najväčším portfóliom riešení pre poisťovateľov
si zabezpečíte budúcnosť na trhu.

Features

360-stupňový klientský informačný systém msg.Business Partner zvyšuje efektívnosť prevádzky a predaja. Môže byť flexibilne integrovaný do organizačného a technického prostredia spoločnosti.

Štandardný softvér

Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

Variabilná kontrola duplicity

Integrovaná prevencia a eliminácia duplicity pomáha zlepšiť kvalitu vašich údajov. Zistené a akceptované duplicity je možné označiť.

Flexibilný dizajn produkov

Systém môže byť rýchlo a s nízkymi nákladmi implementovaný vďaka štandardizovanému procesu prispôsobovania sa požiadavkám zákazníka.

Výkonné vyhľadávacie služby

Vyhľadávanie podľa priezviska, mena a miesta bydliska môže byť rozšírené o fonetické vyhľadávanie, ktoré generuje väčší počet zhôd.

Automatizácia procesu

Vysoký stupeň automatizácie všetkých obchodných procesov prináša jasnú výhodu v každodennej administratívnej práci.

Roly partnerov sú generickou konštrukciou

Úlohy partnerov sa ukladajú oddelene a sú preto dostupné pre všetky špecializované systémy. Funkcionálna nadradenosť nad rolou a jej význam tak spočíva v systéme, ktorý ju vygeneroval.

Štandardný softvér

Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

Vysoko flexibilná integračná architektúra
Variabilná kontrola duplicity

Integrovaná prevencia a eliminácia duplicity pomáha zlepšiť kvalitu vašich údajov. Zistené a akceptované duplicity je možné označiť.

Vysoko flexibilná integračná architektúra
Flexibilný dizajn produkov

Systém môže byť rýchlo a s nízkymi nákladmi implementovaný vďaka štandardizovanému procesu prispôsobovania sa požiadavkám zákazníka.

Architektúra systému je servisne orientovaná a zodpovedá najnovšej úrovni technológií
Výkonné vyhľadávacie služby

Vyhľadávanie podľa priezviska, mena a miesta bydliska môže byť rozšírené o fonetické vyhľadávanie, ktoré generuje väčší počet zhôd.

Vysoký stupeň automatizácie všetkých obchodných procesov
Automatizácia procesu

Vysoký stupeň automatizácie všetkých obchodných procesov prináša jasnú výhodu v každodennej administratívnej práci.

Architektúra systému je servisne orientovaná a zodpovedá najnovšej úrovni technológií
Roly partnerov sú generickou konštrukciou

Úlohy partnerov sa ukladajú oddelene a sú preto dostupné pre všetky špecializované systémy. Funkcionálna nadradenosť nad rolou a jej význam tak spočíva v systéme, ktorý ju vygeneroval.

Ďalšie projekty

Odoberaj informácie o nových pracovných ponukách