23
msg life Slovakia » Naše produkty » msg.Billing
Plynulé platobné transakcie s digitalizovanými procesmi msg.Billing

msg.Billing

Plynulé platobné transakcie s digitalizovanými procesmi

Fakturačný nástroj Billing Engine ponúka vysoko automatizované spracovanie procesov inkasovania poistných prémií a likvidácie poistných udalostí, ako aj centrálne účtovníctvo s analytikou kompatibilné s nemeckými účtovnými princípmi GAAP. Prostredníctvom nášho fakturačného nástroja Billing Engine máte prehľad o všetkých platobných transakciách.

Náš systém je rozhraním medzi bankou a hlavnou účtovnou knihou. Spracúva mandáty SEPA, eviduje všetky prichádzajúce a odchádzajúce platby a sleduje neuhradené a vrátené platby. Systém vymáhania pohľadávok je možné individuálne konfigurovať a plne automatizovať. Riešenie zostáva flexibilné vďaka možnosti manuálneho zásahu. Všetky informácie sú skrátené a automaticky preposielané do príslušného základného účtovného systému a centrálnej databázy.

S najväčším portfóliom riešení pre poisťovateľov
si zabezpečíte budúcnosť na trhu.

Features

Softvér pre plynulé platobné transakcie msg.Pension s digitalizovanými procesmi s možnosťou pravidelnej aktualizácie podporuje viaceré jazyky a rôzne platobné meny.

Štandardný softvér

Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

Flexibilné prispôsobenie zákazníkovi

Štruktúra položiek môže byť voľne konfigurovaná v závislosti od sektora, skupiny produktov alebo produktu. Bankové inkaso alebo faktúra môžu byť previazané na rôznych úrovniach.

Flexibilný dizajn produktu

Systém môže byť rýchlo a s nízkymi nákladmi implementovaný vďaka štandardizovanému procesu prispôsobovania sa požiadavkám zákazníka.

Automatizácia procesu

Vysoký stupeň automatizácie všetkých obchodných procesov prináša jasnú výhodu v každodennej administratívnej práci. To prináša značné zvýšenie efektívnosti a zníženie nákladov.

Inteligentné účtovné jadro

Účtovné jadro, o ktoré musia požiadať všetky služby, zabezpečuje, že položky hlavnej knihy sú v súlade s nemeckými účtovnými princípmi GAAP. Všetky systémy hlavnej knihy môžu byť flexibilne pripojené.

Medzinárodne aplikovateľné

Platobný styk prostredníctvom výmeny súborov je možné flexibilne rozšíriť o nové formáty špecifické pre danú krajinu alebo zákazníka.

Štandardný softvér

Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

Vysoko flexibilná integračná architektúra
Flexibilné prispôsobenie zákazníkovi

Štruktúra položiek môže byť voľne konfigurovaná v závislosti od sektora, skupiny produktov alebo produktu. Bankové inkaso alebo faktúra môžu byť previazané na rôznych úrovniach.

Vysoko flexibilná integračná architektúra
Flexibilný dizajn produktu

Systém môže byť rýchlo a s nízkymi nákladmi implementovaný vďaka štandardizovanému procesu prispôsobovania sa požiadavkám zákazníka.

Vysoký stupeň automatizácie všetkých obchodných procesov
Automatizácia procesu

Vysoký stupeň automatizácie všetkých obchodných procesov prináša jasnú výhodu v každodennej administratívnej práci. To prináša značné zvýšenie efektívnosti a zníženie nákladov.

Architektúra systému je servisne orientovaná a zodpovedá najnovšej úrovni technológií
Inteligentné účtovné jadro

Účtovné jadro, o ktoré musia požiadať všetky služby, zabezpečuje, že položky hlavnej knihy sú v súlade s nemeckými účtovnými princípmi GAAP. Všetky systémy hlavnej knihy môžu byť flexibilne pripojené.

Medzinárodne aplikovateľné
Medzinárodne aplikovateľné

Platobný styk prostredníctvom výmeny súborov je možné flexibilne rozšíriť o nové formáty špecifické pre danú krajinu alebo zákazníka.

Ďalšie projekty

Odoberaj informácie o nových pracovných ponukách