23

Personalista radí: V životopise by si nemal zabudnúť odpovedať na túto otázku

msg life Slovakia » Články » Kariéra » Personalista radí: V životopise by si nemal zabudnúť odpovedať na túto otázku

03. 05. 2021

8 min. čítania

Odoslanie CV je prvým krokom každého uchádzača o prácu. Prostredníctvom životopisu môžeš zamestnávateľovi predstaviť seba, svoje vzdelanie aj doterajšie kariérne skúsenosti. Tento dokument by mal obsahovať odpovede na niekoľko otázok, ktoré ťa posunú do ďalšieho kola výberového procesu. Poradíme ti aké.

Ak personalista nájde v životopise odpovede na svoje otázky, staneš sa pre spoločnosť zaujímavým kandidátom. Naopak, nedostatočné alebo chýbajúce informácie vedú k tomu, že sa celý proces „naťahuje” a na rad prichádza nekonečné čakanie na telefonát od personalistu. Ako sa tejto situácii vyhnúť? Vytvor si prehľadný a zaujímavý životopis, ktorý bude mať predovšetkým výpovednú hodnotu.

Samozrejme, sú to tvoje schopnosti a očakávania, na základe ktorých môžeš získať prácu, o ktorú sa uchádzaš. Životopis však na začiatku predstavuje jediné informácie, ktoré o tebe personalista má. To znamená, že predstavuje teba, tvoje skúsenosti, smerovanie, ale aj tvoju osobnosť. Po nahliadnutí do kvalitného životopisu by teda mali byť zrejmé odpovede na niekoľko dôležitých otázok.

Aké požadované schopnosti ovládaš?

Zameraj sa na tie skúsenosti, ktoré sú požadované na pracovnej pozícii, na ktorú sa hlásiš a vyzdvihni ich. Uveď ich medzi prvými kľúčovými informáciami. Takto je zrejmé, že sú pre teba dôležité. Tým dáš jasne najavo, že sa im venuješ a máš záujem naďalej ich rozvíjať. Schopnosti by mali byť odprezentované prehľadne a dostatočne detailne, aby nevznikali žiadne nejasnosti.

Na akej úrovni požadované schopnosti ovládaš?

V životopise je vhodné uviesť aj úroveň požadovaných schopností. Buď úprimný a spomeň aj skúsenosti, ktoré ich potvrdzujú. Napíš, kde si ich využíval a v akom rozsahu. S akými úlohami si pracoval a od koho si dostával zadania? S kým si počas svojej práce komunikoval? Pokús sa presne a vecne opísať svoje úspechy v tejto oblasti. Možno sa ti podarilo priniesť inovatívny návrh na zlepšenie, alebo si si poctivo robil svoju rutinnú prácu. Možno si okrajovo pracoval na projektoch, ktoré ti priniesli nové odborné schopnosti. Uveď príklad alebo situáciu, ktorá tvoje skúsenosti potvrdzuje.

Aká dlhá je tvoja prax z časového hľadiska?

Dôležité je spomenúť, koľko času si strávil prácou s určitými nástrojmi, systémami alebo technikami. Môžu to byť roky alebo mesiace. Ráta sa nielen čas strávený v zamestnaní, ale aj práca na vlastných projektoch alebo skúsenosti z kurzu či samoštúdia. Nezáleží na tom, či si svoje skúsenosti získal samostatne alebo vďaka kolektívu. Personalista vždy zohľadní dĺžku času, ktorý si strávil ich budovaním.

Ktoré schopnosti chceš v práci nadobudnúť?

Často sú v popisoch práce uvádzané schopnosti, ktoré sú výhodou. Neočakáva sa teda vždy, že máš skúsenosti s každou jednou z nich. Väčšinou sa však predpokladá, že sa s týmito úlohami v novej práci stretneš, preto je viac než vítaná ochota učiť sa. Ak niektorú zo spomenutých skúseností nemáš, v životopise môžeš uviesť, že je pre teba pozitívnou výzvou do budúcna. Či už sú to dlhodobé vízie kariérneho rastu, hlbšej kariérnej špecializácie alebo krátkodobého zapracovania sa na stabilnejšej pozícii.

Prečo sa ich chceš naučiť?

Ak máš základy určitej schopnosti a pracuješ na jej zlepšovaní, spomeň tento fakt. Spomeň aj tie, ktoré ťa zaujímajú a chcel by si sa ich naučiť. Ideálne aj s doplnením, čo pre to už teraz robíš. Uviesť môžeš aj dôvod, prečo si myslíš, že sa ich práve na danej pozícii naučíš. Personalistu zaujíma, či máš záujem o dlhodobú pracovnú  pozíciu a či vidíš svoju budúcnosť práve v tejto kariére. Podobné informácie je vhodné uviesť v závere životopisu.

Prečo by si nebol vhodným kandidátom?

Niekedy, žiaľ, uchádzač sám nepriamo uvádza odpoveď na túto otázku už v životopise. Ako nedostatočný môže byť vyhodnotený neúplný popis skúseností alebo chýbajúce znalosti v kľúčovej časti, kde opisuje svoju prax. Inokedy sa uchádzač podceňuje a uvedie nižšiu úroveň, napríklad pri cudzom jazyku. Stáva sa, že personalista zistí dosiahnuté skúsenosti až po opakovanom kontaktovaní kandidáta. Málokedy je však priestor na viacnásobné overovanie informácií, predovšetkým ak ide o veľmi žiadanú pozíciu.

Čo v životopise radšej vynechať?

Personalistom, ktorí sa roky podieľajú na nábore zamestnancov, prejde cez ruky množstvo životopisov. Mnohé z nich sú precízne konzultované s kolegami personalistami a hiring manažérmi. Pochybnosti takisto vyvoláva životopis zahltený nerelevantnými skúsenosťami a zbytočnými osobnými informáciami. Sú to napríklad uvedené pozície, ktoré nesúvisia s aktuálnou pracovnou ponukou, sťažovanie sa na predchádzajúcich zamestnávateľov, rozsiahle príbehy z osobného života, fotka s kamarátmi pri pive a podobne.

Konzultácia životopisu
Životopisy uchádzačov sú konzultované s personalistami aj hiring manažérom.

Najdôležitejšia otázka, na ktorú v životopise odpovedať

Dobre napísaný životopis by mal teda v konečnom dôsledku zahŕňať odpoveď na jedinú otázku: Prečo si práve ty vhodný kandidát na túto pozíciu? Pri písaní životopisu prihliadni na to, že práve s touto otázkou by mal súvisieť každý uvedený údaj.

Praktické tipy, ako napísať životopis

Jazykové znalosti

Ku každému spomenutému cudziemu jazyku uveď úroveň, ktorú ovládaš. Neboj sa uviesť aj základnú úroveň, ak si sa naozaj jazyku určitý čas venoval. U nás môže byť napríklad aj nemčina na úrovni A2 rozhodujúca pre prijatie. Ak sa vyžaduje aktívna znalosť jazyka, znamená to aspoň úroveň B2. Ak v ňom nedokážeš plynulo komunikovať, nemáš širšiu slovnú zásobu, správnu výslovnosť alebo ti úplne nejde gramatika, určite si uveď najviac úroveň B1. Ak ti však stačí malá pomoc a vieš sa v cudzom jazyku rozrozprávať, nepodceňuj sa, aby bolo hneď jasné, že si vhodný kandidát.

Vzdelanie

Uveď všetky školy vrátane strednej školy, vysokej školy, kurzov či certifikátov. Vždy uveď presné časové ohraničenie, ideálne vrátane dátumu začiatku a konca, či počtu hodín, ktoré kurz obnáša. Ak si nedoštudoval, je dobré uviesť aj túto skutočnosť. Ak je to relevantné, podrobne opíš, čo si sa naučil, čomu si sa venoval a s čím si sa počas štúdia stretol. Napríklad aj tému diplomovej práce, ak súvisí s tvojím súčasným smerovaním. Informácie o vzdelaní odporúčame uviesť v hornej časti životopisu.

Pracovné skúsenosti

Pracovné skúsenosti uveď zostupne, na vrchu by mali byť tie najaktuálnejšie. Vždy uveď názov spoločnosti, pozíciu a časové obdobie (aspoň mesiac, ideálne celý dátum začiatku a konca pracovného pomeru). Ak išlo o part-time, treba uviesť aj túto informáciu. Ak si prešiel obdobiami, počas ktorých si nepracoval, je lepšie priamo ich pomenovať. Ku každej pracovnej skúsenosti napíš približne päť zodpovedností, ktoré si pri práci mal. Aj keď sa ti zdajú jednoduché, sú potrebné pre správne vyhodnotenie životopisu. Naopak, ak sa ti päť bodov zdá málo, netreba sa zbytočne rozpisovať. Tak isto stačí uviesť posledné približne tri relevantné pracovné skúsenosti.

 

Rada na záver: Dobrý životopis by nemal mať viac ako dve A4. A to bez ohľadu na to, koľko skúseností máš. Pri tvorbe životopisu sa oplatí riadiť heslom: Čím výstižnejší, tým lepší.

 

03. 05. 2021

8 min. čítania

Mohlo by ťa zaujímať